Onderzoek 2021

In opdracht en onder begeleiding van het programma Handhaving en Gedrag zijn de afgelopen tijd de onderstaande onderzoeken uitgevoerd. Bekijk de onderzoeksrapporten:

 1. Bestuurlijk verval in de semipublieke sector
  Meike Bokhorst en Sjors Overman – Universiteit Utrecht
  Een onderzoek naar hoe interne en externe toezichthouders in de semipublieke sector tijdig bestuurlijk verval kunnen signaleren en tegengaan
 2. Zijn sancties voor uitkeringsgerechtigden een bruikbaar instrument voor gedragsverandering?
  Arne Meeldijk, Timo Verlaat en Erik Bijleveld – UWV/Universiteit Utrecht/Radboud Universiteit Nijmegen
  Een onderzoek naar de effecten van verschillende facilterende en controlerende interventies op de naleving
 3. Alarmbellen in ons brein: de invloed van sociale normen op het belang van regelnaleving en op de cognitieve processen onderliggend aan regelnalevend en -overtredend gedrag
  Félice van Nunspeet – Universiteit Utrecht
  Een onderzoek naar waar te nemen cognitieve processen bij regelovertreding
 4. Toezicht, regelovertreding en handhaving in aanloop naar ongevallen bij BRZO-bedrijven
  Ellen Wiering, Wim Huisman, Arjan Blokland en Marieke Kluin – Universiteit van Leiden
  Een dataonderzoek naar relaties tussen incidenten, naleving en toezicht
 5. Vergroot transparantie vertrouwen in het toezicht?
  Stephan Grimmelikhuijsen, Robin Bouwman en Femke de Vries
  Een onderzoek naar het beeld van burgers van drie sectoren en toezichthouders

De uitkomsten van deze onderzoeken zijn tijdens het congres van Handhaving en Gedrag gepresenteerd. Bekijk de opnames.


Afgerond onderzoek

Sinds 2007 hebben verschillende onderzoekers in opdracht en onder begeleiding van het programma Handhaving en Gedrag onderzoek gedaan naar gedrag in relatie tot regelnaleving. Je kunt de publicaties van hun onderzoeken gratis downloaden: