Privacy- en Cookieverklaring

Via de website www.handhavingengedrag.nl, onderdeel van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (hierna: ‘het CCV’), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Het programma Handhaving en Gedrag acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.┬áPersoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist.
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, bijvoorbeeld door jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het versturen van nieuwsbrieven/calls, als je toestemming voor het ontvangen hiervan hebt gegeven
 • Het verwerken en beantwoorden van contactaanvragen, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of het formulier, omdat je ons aanbod om met ons in contact te treden accepteert
 • De registratie van jouw deelname of aanwezigheid bij bijeenkomsten en congressen, zodat wij de overeenkomst met jou kunnen uitvoeren.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor de hierboven genoemde doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is. Het betreft de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals jouw e-mailadres en telefoonnummer
 • Organisatie waarbij je werkzaam bent
 • Jouw functie
 • De inhoud van het bericht dat je aan ons verstuurt.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen. Voor de meeste gegevens betekent dit dat wij deze na 3 maanden verwijderen. Met jouw toestemming bewaren we gegevens langer, namelijk 1 jaar. Wanneer je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van gegevens of je je ergens voor hebt aangemeld, dan verwerken wij de gegevens doorgaans totdat je jouw toestemming intrekt of de gegevens zelf verwijdert.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat wettelijk verplicht is.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen of uitgelezen. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies gebruikt. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt gevraagd of je de cookies wilt accepteren.

Op het moment dat je het gebruik van cookies accepteert, geef je ons toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat je vrij om cookies te weigeren of uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Als je ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, maken wij gebruik van de volgende partijen:

 • Google
 • YouTube

Wij kunnen bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek;
 • het optimaliseren van onze diensten.

Wij hebben geen controle op wat bovenstaande partijen zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze partijen en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij naar de privacyverklaring van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • controle op toegekende bevoegdheden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die derden met je gegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

Indien je via onze website aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Je kunt hiervoor per e-mail contact met ons opnemen via handhavingengedrag@hetccv.nl.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over je privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kun je deze stellen door via e-mailadres handhavingengedrag@hetccv.nl of telefoonnummer 030 – 751 6700 contact met ons op te nemen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 26 augustus 2021.