Sancties voor burgers

Een bruikbaar instrument voor gedragsverandering?

Wat moet een overheidsinstantie doen als een burger een regel of wet overtreedt? Is het verstandig een straf op te leggen? Of is het effectiever om – zeker bij een eerste overtreding – een waarschuwing te geven? In dit rapport zijn 51.848 WW-ontvangers gevolgd die niet hadden voldaan aan hun verplichtingen jegens UWV. Deze mensen kregen meestal een sanctie óf een waarschuwing. Maar wat voor effecten hebben deze maatregelen eigenlijk?

Conclusie

Dit rapport laat zien dat men niet veel hoeft te verwachten van de corrigerende effecten van uitkeringssancties. Zo stimuleerden sancties mensen weliswaar om in het vervolg beter te voldoen aan de regels van UWV, maar niet om zich extra in te spannen bij het zoeken naar werk. Waarschuwingen zorgden wél voor extra inspanning bij het zoeken naar werk. Overheidsinstanties doen er goed aan om te reflecteren op hun gebruik van waarschuwingen en sancties. Dit rapport biedt hierbij houvast.

Details

Auteur(s):

  • Timo Verlaat
  • Erik Bijleveld
  • Arne Meeldijk
  • Peter Berkhout

Jaar: 2021