De praktijk van toezicht in een neoliberaal tijdperk

Een case study van de taakuitvoering door ISZW-inspecteurs bij de handhaving van de arbeidsomstandigheden

Veel toezichthouders hebben de afgelopen jaren een toezichtsstrategie geïntroduceerd waarbij zij risicogestuurd toezicht combineren met het neerleggen van meer verantwoordelijkheid voor naleving bij bedrijven én de aanscherping van handhaving en sanctionering. Zo ook de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Karin van Wingerde, Peter Mascini en Jan-Willem Barth hebben bij deze inspectie onderzocht hoe inspecteurs die toezien op de naleving van de wet- en regelgeving rond arbeidsomstandigheden omgaan met deze gecombineerde strategie.

Conclusie

De gecombineerde toezichtsstrategie verwacht dat inspecteurs overtredingen met betrekking tot voorgeselecteerde risico’s in voorgeselecteerde branches op gestandaardiseerde wijze handhaven, zodat hun beslissingen ook juridisch standhouden. Uit het onderzoek komt echter naar voren dat de wijze waarop inspecteurs toezicht houden niet zo drastisch is veranderd als volgende de strategie zou moeten.

Zo vatten inspecteurs hun taken breder op en maken ze gebruik van informele handhavingsinstrumenten. Daarnaast beperken inspecteurs zich niet tot de voorselectie van risico’s en locaties, maar treden ze in de praktijk ook op tegen risicovolle of gevaarlijke situaties die buiten de selectiecriteria vallen. Tenslotte besteden ze meer tijd aan de juridische kwaliteit van hun werk, maar worden ze door de hoge eisen selectiever in het opmaken van boeterapporten.

Toezichthouders zouden hier bij het implementeren van de gecombineerde strategie rekening mee moeten houden.

Details

Auteur(s):

  • Karin van Wingerde
  • Peter Mascini
  • Jan-Willem Barth

Jaar: 2018