Bestuurlijk verval in de semipublieke sector

Een onderzoek naar hoe interne en externe toezichthouders in de semipublieke sector tijdig bestuurlijk verval kunnen signaleren en tegengaan

Bij woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen zijn het afgelopen decennium verscheidene ervaren bestuurders van hun voetstuk getuimeld. Vaak zaten krachtige bestuurders al lang op hun plek en bleek het moeilijk om hen intern tegenspel te bieden. Hoe kunnen interne en externe toezichthouders bestuurlijk verval signaleren en tegengaan?

Conclusie

In dit rapport zijn zo’n veertig misstanden geanalyseerd in de semipublieke sector met kenmerken van
bestuurlijk verval. Interne en externe toezichthouders waren daarbij meestal niet in staat het verval tijdig te signaleren en tegen te gaan. Het is de kunst om de tegenkracht van toezichthouders mee te laten ontwikkelen met de macht van de bestuurders. Interne en externe toezichthouders hebben de taak om te letten op signalen van afnemend bestuurlijk vermogen en van verval. Zo kunnen ze extra tegenwicht creëren bij dominante bestuurders die de organisatie overvleugelen.

Details

Auteur(s):

  • Meike Bokhorst
  • Sjors Overman

Jaar: 2021