Waarom leven burgers en bedrijven eigenlijk regels (niet) na? En wat betekent dat voor de rol en werkwijze van beleid, toezicht en handhaving? Door beter te begrijpen welke motieven een rol spelen bij regelnaleving (compliance) in verschillende situaties, kan de overheid beter anticiperen in haar beleid, haar toezicht en handhaving. Onderzoek kan bijdragen aan een breder theoretisch fundament voor de beleids- en toezichtpraktijk.

Het programma Handhaving en Gedrag richt zich op de ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijke kennis over gedrag in relatie tot regelnaleving. Vanuit verschillende disciplines van de wetenschap kijkt het programma naar de grote beleids- en handhavingsvraagstukken. Daarvoor zetten we onderzoek uit bij Universiteiten en begeleiden dat. Het programma is bedoeld voor beleidsmakers, interne kennisadviseurs bij toezichthouders en wetenschappers.

Onderzoek

Aanstormende en gevestigde onderzoekers doen in opdracht van het programma onderzoek. De onderzoeksopdrachten komen in samenspraak met beleidsmakers, toezichthouders en de wetenschap tot stand. De afgeronde onderzoeken zijn online beschikbaar.

Congres

Iedere twee jaar vindt het landelijke congres Handhaving en Gedrag plaats. Het congres is bedoeld voor strategische beleidsmakers bij departementen en toezichthouders. Op het congres delen we de laatste gedragswetenschappelijke kennis en bepalen we de agenda voor de komende twee jaar.

Partners

Aan het programma nemen de Belastingdienst, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Arbeidsinspectie en Werkgelegenheid, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid deel.

Op de hoogte blijven van het programma Handhaving en Gedrag?

Meld je aan voor de mailinglijst en ontvang informatie over de publicatie van onderzoeken, het congres en de kennistafels.