Waarom organisaties de regels naleven

Over individuele motieven, de ethische bedrijfscultuur en de mores in de branche

Waarom sjoemelen niet alle middenstanders? Wat belet wetenschappers te plagiëren of data te fingeren? Welke mechanismen weerhouden directeuren en hun medewerkers ervan massaal alle lastige wet- en regelgeving aan hun laars te lappen? Adriaan Denkers, Marlijn Peeters en Wim Huisman beschrijven in dit onderzoek mogelijke verklaringen voor regelnaleving of –overtreding door en binnen organisaties. Dat doen zij aan de hand van sociaalwetenschappelijke literatuur en drie empirische studies.

Conclusie

Denkers, Peeters en Huisman vinden verklaringen op drie niveaus. Op microniveau blijken onder andere persoonlijke en sociale normen individuen af te houden van het schenden van regels. Op mesoniveau kan een sterke ethische organisatiecultuur het naleven van wetten en regels stimuleren. Op macroniveau beïnvloeden de mores in de branche de keuze van directeuren om al dan niet regels te overtreden.

Details

Auteur(s):

  • Adriaan Denkers
  • Marlijn Peeters
  • Wim Huisman

Jaar: 2013