Stijlkeuzes in de handhaving

De rol van waarden bij burgers en bedrijven voor de keuze in handhavingsstijl

Handhaving wordt vaak breed opgevat als alle activiteiten die tot doel hebben de naleving van regelgeving te bevorderen. Daartoe worden verschillende instrumenten ingezet. Ellen Couvret en Sibolt Mulder hebben onderzoek gedaan naar een instrument waarmee de interventiestijl van toezichthouders en handhavers en de behoeften aan interventiestijlen per doelgroep kan worden getypeerd en onderzocht.

Conclusie

Om tot een effectief instrumentarium te komen, is het instrument ‘Stijlwijzer’ ontwikkeld. Hierin worden kenmerken van interventiestrategieën beschreven, variërend op een drietal dimensies tussen hard naar zacht. Onderdeel van een stijlwijzer is inzicht in de achterliggende beweegredenen van kennis, houding en gedrag van doelgroepen. Met name inzicht in de rol die waarden binnen doelgroepen spelen kunnen helpen bij het kiezen van gesegmenteerde, aangepaste interventiestijlen.

Details

Auteur(s):

  • Ellen Couvret
  • Sibolt Mulder

Jaar: 2008