Reacties op onbestrafte overtredingen

De rol van motieven en identificatie bij de omgang met onbestrafte belastingovertredingen in de tuin- en akkerbouw

Handhavings- en nalevingsonderzoek richt zich vaak op het effect van het optreden van toezichthouders. In veel sectoren wordt echter slechts een klein deel van de onder toezicht gestelde ondernemingen geïnspecteerd en bij overtreding gestraft. Dit onderzoek richt zich daarom op het effect van het uitblijven van handhavend optreden en geeft antwoord op de vragen:

  • Hoe reageren ondernemers als overtredingen van andere ondernemers onbestraft blijven?
  • Welke rol spelen motieven en identificaties bij de reactie op onbestrafte regelovertredingen?

Het onderzoek richt zich op toezicht en handhaving door de Belastingdienst onder groente-, fruit- en bloementelers. Zij namen wel of niet deel aan vrijwillige zelfregulering.

Conclusie

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat telers zich bij het al dan niet naleven van belastingregels niet laten beïnvloeden door het onbestraft blijven van belastingovertredingen van andere telers, tenzij dit hun belangen rechtstreeks schaadt. Het al dan niet deelnemen aan een zelfreguleringsregime speelt hierbij geen rol.

Details

Auteur(s):

  • Peter Mascini
  • Jelle Jaspers
  • Judith van Erp

Jaar: 2015