Overtreding vermijden of naleving bevorderen?

Hoe mensen kunnen worden aangezet tot regelnaleving hangt af van het gedrag van hun groepsgenoten

Of mensen bereid zijn zich aan regels te houden is in belangrijke mate afhankelijk van het gedrag van anderen. Mensen willen zich over het algemeen niet negatief onderscheiden van anderen. Ze zijn daarom geneigd regels na te leven als deze ook door anderen worden nageleefd. Wanneer anderen zich niet aan de regels houden, is men zelf ook minder bereid tot naleving. Het is daarom moeilijk om naleving te bevorderen wanneer het de norm lijkt dat mensen de regels aan hun laars lappen. De onderzoekers hebben gekeken naar manieren waarop regelgevers en handhavers op zo’n situatie het beste kunnen inspelen.

Conclusie

De resultaten laten zien dat mensen in situaties waarin veel anderen de regels overtreden, tot naleving gemotiveerd kunnen worden door in te spelen op hun verlangen zich positief van anderen te onderscheiden. Wanneer anderen de regels overtreden, loopt een individu namelijk weliswaar weinig risico zich door overtreding negatief van anderen te onderscheiden, maar het heeft ook de mogelijkheid zich door naleving positief van anderen te onderscheiden. Door in te spelen op dit verlangen tot positief onderscheid is het dus mogelijk om naleving te bevorderen in situaties waarin overtreding de norm lijkt.

De resultaten suggereren dat wanneer regelgevers en handhavers een sociale norm tot overtreding proberen te doorbreken, het belangrijk is om het prijzenswaardige van naleving te benadrukken in plaats van het accent te leggen op het verwerpelijke van overtreding.

Details

Auteur(s):

  • Maarten Zaal
  • Naomi Ellemers

Jaar: 2013