Invloeden op regelnaleving door bedrijven

Inzichten uit wetenschappelijk onderzoek

Wim Huisman en Annemieke Beukelman hebben onderzocht welke wetenschappelijke kennis er is over de achtergronden van het regelnalevende gedrag van bedrijven. De achterliggende vraag was: Met welke wetenschappelijke kennis kan de overheid de naleving van regels door bedrijven bevorderen? Uiteindelijk doel is de effectiviteit en efficiency van toezicht en handhaving door een ‘evidence based’ aanpak te vergroten.

Conclusie

Dit onderzoek is vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines verricht, zoals criminologie, bedrijfskunde, organisatiesociologie en -psychologie, rechtssociologie en rechtseconomie. Een eerste inventarisatie van het beschikbare onderzoeksmateriaal heeft geleid tot de selectie van vier factoren die vaak in verband worden gebracht met regelnaleving door bedrijven:

  • het regulerende optreden van de overheid zelf
  • de werking van de markt waarop bedrijven actief zijn
  • de bedrijfsinterne besluitvorming rond regelnaleving
  • de bedrijfscultuur

Details

Auteur(s):

  • Wim Huisman
  • Annemieke Beukelman

Jaar: 2007