De rol van recht en handhaving in de verduurzaming van de logistieke ketens

Nyenrode Business Universiteit

De klimaatverandering plaatst de hedendaagse maatschappij voor een van de grootste uitdagingen van deze tijd: de transitie naar een duurzame economie. Deze transitie zal in alle sectoren van de economie moeten plaatsvinden en ziet niet alleen op de duurzaamheid van producten en diensten als zodanig, maar uitdrukkelijk ook op de logistiek daarvan. Die veroorzaakt immers ook een deel van de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof.

Conclusie

Dit rapport brengt in kaart welke rol recht en handhaving spelen in de verwezenlijking van de CO2-, stikstof- en fijnstofreductiedoelstellingen binnen logistieke ketens. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het recht, maar ook naar andere regulatoren van gedrag, zoals de markt, de maatschappelijke norm en de infrastructuur. Een belangrijke conclusie van dit onderzoek is dat ketenpartijen – om de transitie te maken – op een fundamenteel andere wijze met elkaar moeten samenwerken, en dat de (semi)overheid hierin een veel nadrukkelijker en veelzijdiger rol kan spelen.

Details

Auteur(s):

  • Ingrid Koning
  • Jack van der Veen
  • Tineke Lambooy

Jaar: 2023