Congres 2021

Op dinsdag 28 september 2021 vond het vorige congres van het programma Handhaving en Gedrag wegens covid digitaal plaats. Dagvoorzitter Matthijs Wind en CCV-directeur Patrick van den Brink gingen tijdens verschillende rondetafelsessies in gesprek met de wetenschappers die de afgelopen twee jaar in opdracht van het programma Handhaving en Gedrag onderzoek hebben uitgevoerd. Hierbij kwamen de volgende onderzoeken aan bod:

Bestuurlijk verval in de semipublieke sector

Zijn sancties voor uitkeringsgerechtigden een bruikbaar instrument voor gedragsverandering?

Alarmbellen in ons brein: de invloed van sociale normen op het belang van regelnaleving en op de cognitieve processen onderliggend aan regelnalevend en -overtredend gedrag

Toezicht, regelovertreding en handhaving in aanloop naar ongevallen bij BRZO-bedrijven

Vergroot transparantie vertrouwen in het toezicht?

De publicaties van de afgeronde onderzoeken staan op deze website gepubliceerd.

Keynote-sessie

Universitair docent privaatrecht en postdoctoraal onderzoeker Catalina Goanta vertelde de deelnemers tijdens haar keynote-sessie alles over de opkomst van influencer marketing. Ook ging ze in op hoe toezicht en handhaving zich dienen te verhouden tot dit nieuwe fenomeen:

Het congres werd muzikaal omlijst door zangeres Laureen & Band.

Break-outsessies over nieuwe onderzoeken

In 2021 zijn er drie nieuwe onderzoeken opgestart. Tijdens het congres vertelden de betrokken wetenschappers in drie verschillende break-outsessies meer over de handhavingsvraagstukken die zij gaan onderzoeken. Deelnemers konden actief over de onderzoeken meedenken en input leveren, zodat de onderzoeken nog beter aansluiten op de praktijk. Bekijk hieronder de presentaties van de verschillende break-outsessies:

Bekijk hieronder de gehele livestream van het congres terug