Vier nieuwe onderzoeken gestart binnen het programma Handhaving en Gedrag

Dit jaar zijn er weer vier nieuwe onderzoeken gestart binnen het programma Handhaving en Gedrag.  Vorig jaar kreeg het programma Handhaving en Gedrag weer veel mooie onderzoeksvoorstellen binnen. Hieruit werden zeven voorstellen geselecteerd die de onderzoekers tijdens het Handhaving en Gedrag congres op 23 november 2023 mochten pitchen bij het grote publiek. Uit deze zeven voorstellen heeft de commissie van Handhaving en Gedrag de beste vier gekozen die hun onderzoeken mogen uitvoeren in de periode van 2024-2025. Dit zijn: De wortel of de stok – … Lees meer

Save the date: congres Handhaving en Gedrag

Wil jij weten hoe gedragswetenschappelijke inzichten de handhavingspraktijk kunnen verbeteren? Dan ben je van harte welkom op het landelijke congres van het programma Handhaving en Gedrag. We ontmoeten elkaar op donderdag 23 november in Theater Flint in Amersfoort. Noteer deze datum alvast in je agenda! Programma en aanmelden Op dit moment wordt er hard gewerkt om een boeiend programma samen te stellen. Begin juli wordt het programma op de website gepubliceerd en vanaf dat moment kun je je aanmelden. Je ontvangt van ons een bericht … Lees meer

Derde Kennistafel over ‘Vertrouwen’

De toeslagenaffaire, moeizame kabinetsformatie en talloze crises hebben hun sporen nagelaten. Het vertrouwen in de overheid neemt af. Maar welke rol speelt vertrouwen in het naleven van regels? En wat kunnen toezichthouders daarmee? Op 13 februari verkenden toezichthouders op het kantoor van het CCV hoe wetenschappelijk onderzoek naar vertrouwen regelnaleving kan bevorderen. Het dient als input voor de nieuwe uitvraag voor het onderzoeksprogramma Handhaving en Gedrag. Vertrouwen is het derde en laatste thema dat in kennistafels besproken werd. Vertrouwen speelt een belangrijke rol in het … Lees meer

Tweede kennistafel over ‘Boete en sanctiebeleid en compliance’

Stel: een ondernemer start een nieuw bedrijf. Direct krijgt hij of zij dan te maken met allerlei belastingregelgeving die best ingewikkeld is. Er volgt dan direct een boete als hij of zij niet precies de regels volgt. Maar helpt deze boete om het de volgende keer wél goed te doen? Of leidt dit juist tot weerstand en misschien wel vermijding van de situatie? Dit was een van de voorbeelden die werden besproken op dinsdag 17 januari in de kennistafel Boete- en sanctiebeleid en compliance op … Lees meer

Kennistafel ‘Arbeidsmarktproblematiek’

Stel: de ondertoezichtstaande houdt zich altijd keurig aan de regels. Er zijn eigenlijk nooit problemen. Maar dan verandert de situatie. Krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de kwaliteit die voorheen vanzelfsprekend leek, steeds vaker niet geleverd wordt. Wat doe je dan als toezichthouder? Het was één van de vragen die op woensdag 11 januari centraal stond in de kennistafel Arbeidsmarktproblematiek. Op het kantoor van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verkenden toezichthouders op welke manier wetenschappelijk onderzoek naar gedrag, regelnaleving kan bevorderen. Het dient … Lees meer